Homeopátia magyarországi története

Magyarországon a homeopátia az 1820-as évekre vált ismertté. Hasonszenvi gyógymódnak is nevezték. Az első homeopata nemzedék tagja volt Almási Balogh Pál – Széchenyi és Kossuth háziorvosa – Attomyr József, Bakody József, Forgó György. Bár korábban, 1819-ben a Habsburg Birodalom területén hivatalosan betiltották a homeopátiát, a törvényt nem tartották be szigorúan. Így társadalmi téren gyorsan és széles körben terjedt el az új „szelíd” gyógymód, mely térhódítását különösen a magyar arisztokrácia támogatásának köszönhette.

Az 1860-70-es években Magyarországot a homeopátia fellegvárának tekintették. A homeopátia intézményének nagy előrelépése, hogy 1866-ban megnyílt az első „hasonszenvi” korház Pesten, a Bethesda, amelyet a pesti német református gyülekezet tartott fenn. Egyik létrehozója és főorvosa Bakody Tivadar volt, aki a homeopátia magyarországi történetének egyik legmeghatározóbb egyénisége volt a XIX. század végén. Az általa alapított intézmény volt a mai Bethesda Gyermekkórház jogelődje.

A társadalmi érdeklődés a homeopátiás gyógymód iránt a XIX. század végére csökkent, amikor az akadémikus orvoslás több, látványos tudományos eredményt hozott. A homeopátia terén viszont ez idő tájt nem következett be nagy előrelépés.

A homeopátia ügyét az erdélyi születésű Schimert Gusztáv (1877-1955) élesztette újjá, aki 1909-ben költözött vissza Németországból Magyarországra. Schimert orvosként részt vett az első világháborúban, majd 1918 végén felkérték az Elisabethinum igazgató főorvosi állására. Az intézet homeopátiás osztályát is ő vezette 1944-ig. Gyógyító tevékenységébe orvos fiait is bevonta. Köztük a legismertebb személyiség Szentághotai János anatómus professzor, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke, aki otthon homeopátiás szerekkel gyógyította családját.

1948–tol a hanyatlás évei következtek a homeopátia történetében, mivel más alternatív gyógymódokkal együtt „kapitalista”, nem kívánatos módszerré nyilvánították.
1950-ben a patikák államosításával és a homeopátiás gyógyszerkészlet egybegyűjtésével a működés gyakorlatilag lehetetlenné vált. A homeopátia életben tartói ebben az időszakban Botfalvy József, Patay István, Breznay Géza orvosok és Zajta Erik gyógyszerész. Botfalvy magánorvosként működött Budapesten, aki gyógyszereit Svájcból szerezte be. Az ő tanítványa volt Patay István, aki mestere halála után önképzéssel, majd a 1960-as évek közepétől különböző németországi kurzusokon sajátította el a homeopátiát. 2005-ben bekövetkezett haláláig tagja volt a Nemzetközi Homeopátiás Orvosi Ligának. Szintén Németországban tanulta meg a homeopátiás szerek alkalmazását Breznay Géza reumatológus főorvos. Nyugdíjba vonulásáig Budapesten tartott homeopátiás magánrendelést az 1970-80-as években.
Zajtai Erik gyógyszerészi tevékenységének is köszönhető, hogy megmaradhatott a homeopátia gyakorlásának folytonossága Magyarországon.

Az Egészségügyi Tudományos Tanács 1990-ben felülvizsgálta a homeopátia alkalmazásának lehetőségét, szakvéleménye szerint a gyógymód tiltása nem indokolt. Így a homeopátia gyakorlása újra lehetségessé vált hivatalosan is. A gyógyítás orvos kezéhez rendelt, azaz Magyarországon homeopátiás gyógymódot hivatalosan, csak orvosi diplomával rendelkező egyén alkalmazhat.